Giỏ hàng

Danh mục blog

Từ khóa

THông số máy ETA2824 Thụy Sĩ

Mặt trước máy ETA2824 Nguyên Bản

Mặt sau máy :

Thông số chi tiết :

Kích thước : 25.60mm

Cao: 4.6mm

Tần số: 28800 VPH, 4 Hz

25 chân kính

Khả năng tích trữ cót: 42h